Satin Hair™ 7全系列

                                   博朗Satin Hair™ 7全系列2011.12Satin Hair™ 7全系列均采用独创的IONTEC离子技术,中和静电, 抚平毛躁, 快速
博朗Satin Hair™ 7全系列                                    

博朗Satin Hair™ 7全系列

2011.12

Satin Hair™ 7全系列均采用独创的IONTEC离子技术,中和静电, 抚平毛躁, 快速恢复水分平衡;个性化温控技术依据不同发质设定温度控制,避免高温伤害 ,让秀发健康。